Ενισχύονται από τις νέες καταναλωτικές συνήθειες που διαμορφώνονται στη μετά Covid εποχή πολλοί κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται ο όμιλος της Quest (τεχνολογία, ταχυμεταφορές, ηλεκτρονικό εμπόριο) όπως διαφαίνεται από τα μέχρι τώρα στοιχεία. Παρά ταύτα, η πανδημία ενδέχεται να επηρεάσει τα επόμενα τρίμηνα, ανάλογα με την πορεία του αριθμού των κρουσμάτων, την περαιτέρω εφαρμογή έκτακτων μέτρων, τις επιπτώσεις στην οικονομία και την κατανάλωση από την υποτονική τουριστική περίοδο αλλά και τη γενικότερη πορεία ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας.

Τα παραπάνω επεσήμανε η διοίκηση της Quest με αφορμή τα αποτελέσματα του ομίλου.

Πιο συγκεκριμένα, εφόσον δεν υπάρξουν νέα μέτρα και σημαντική επίδραση στην κατανάλωση από τη μείωση του τουρισμού στο επόμενο διάστημα, εκτιμώνται τα παρακάτω για τις δραστηριότητες του Ομίλου:

Προϊόντα Πληροφορικής: Είναι η δραστηριότητα του Ομίλου, τα έσοδα της οποίας, επλήγησαν περισσότερο από το κλείσιμο των καταστημάτων λιανικής κατά το μήνα Απρίλιο. Εντούτοις η μείωση των εσόδων αντισταθμίστηκε από: (α) τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, που αντικατέστησαν ένα μεγάλο μέρος των πωλήσεων των φυσικών καταστημάτων, (β) τις κυβερνητικές παρεμβάσεις (μείωση ενοικίων, εργασιακές ρυθμίσεις), που μείωσαν το λειτουργικό κόστος των εταιρειών, (γ) την έγκαιρη πληρωμή των υποχρεώσεων από τους πελάτες των εταιρειών. Μετά την άρση των μέτρων (lockdown) παρατηρήθηκε ισχυρή ανάκαμψη των πωλήσεων, η οποία υπερκάλυψε τις αρχικές απώλειες. H Quest On Line, παρουσίασε σημαντική αύξηση των εσόδων του ηλεκτρονικού καταστήματος you.gr, καθ’ όλη τη διάρκεια του lockdown αλλά και στη συνέχεια. Εκτιμάται ότι στο σύνολό της η εν λόγω δραστηριότητα θα έχει αντίστοιχη θετική πορεία και στο επόμενο διάστημα.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: H δραστηριότητα της Uni Systems δεν επηρεάστηκε, ενώ η εταιρεία εφάρμοσε και συνεχίζει να εφαρμόζει πρακτικές τηλεργασίας. Εκτιμάται ότι και το επόμενο διάστημα η εταιρεία θα έχει αντίστοιχη πορεία με αυτή του Α’ εξαμήνου.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών παρουσιάζουν από το μήνα Απρίλιο και μετά αυξημένη ζήτηση, καθώς μέσω αυτών εξυπηρετείται μεγάλο μέρος του ηλεκτρονικού εμπορίου, του οποίου οι ρυθμοί ανάπτυξης έχουν ενταθεί. Τα έκτακτα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της απότομης αύξησης της ζήτησης, αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών και απαιτήσεων στην παράδοση των δεμάτων, (όπως η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των πρακτόρων – συνεργατών της, οι έκτακτες προσλήψεις και υπερωριακή απασχόληση προσωπικού, οι μισθώσεις νέων χώρων και εξοπλισμού κ.α.) είχαν αρνητική επίδραση στην κερδοφορία της εταιρείας κατά το Β’ τρίμηνο, παρά την αύξηση του τζίρου. Η σταθεροποίηση των όγκων σε αυξημένα επίπεδα, επέτρεψε στην εταιρεία σταδιακά να εξομαλύνει τα έκτακτα έξοδα, οπότε εκτιμάται ανάκαμψη του περιθωρίου της κερδοφορίας σταδιακά στο επόμενο διάστημα. Μακροπρόθεσμα αναμένεται βελτίωση λόγω της αυξανόμενης ζήτησης των υπηρεσιών ταχυμεταφορών της εταιρείας, καθώς εκτιμάται ταχύτερη αύξησή τους ωθούμενη από το ηλεκτρονικό εμπόριο, που θα υπερκαλύψει την υστέρηση των εσόδων από τις υπηρεσίες απλού ταχυδρομείου.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές: Η Cardlink παρουσίασε οριακή μείωση εσόδων κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου, λόγω της έναρξης της νέας συμφωνίας με τις τράπεζες, αλλά και της μείωσης των συναλλαγών λόγω του lockdown. Ο τζίρος και η κερδοφορία της εταιρείας στο Β΄ εξάμηνο αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από τη μείωση του τουρισμού και θετικά από την αυξανόμενη χρήση πλαστικού χρήματος.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: H παραγωγή και η διάθεση ενέργειας προερχόμενη από φωτοβολταϊκά συστήματα, συνεχίζεται κανονικά, επομένως δεν αναμένεται αρνητική επίπτωση από την κρίση του Covid-19 στη λειτουργία και τα έσοδα της εταιρείας

H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με τα συνολικά διαθέσιμα και τις γραμμές χρηματοδότησης να ανέρχονται στα 180 εκατ. περίπου, επιτρέποντας την απρόσκοπτη συνέχιση των σχεδιασμένων αναπτυξιακών επενδύσεων.

Οι πωλήσεις στο α’ εξάμηνο ανήλθαν στα 303,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 17,7%, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) αυξήθηκε κατά 6% στα 27,1 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 11,3 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 10,1%.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δάνεια) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 18,4 εκατ., έναντι 24,7 εκατ. στις 31/12/2019. Οι επενδύσεις του Ομίλου στο Α΄ εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε 6,8 εκατ. αυξημένες κατά 4,2 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, η πλειονότητα των οποίων αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Αποτελέσματα 6Μ 2020 ανά δραστηριότητα:

Προϊόντα Πληροφορικής (εταιρείες: Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm).

Σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+22%), ενώ αυξήθηκε και η προ φόρων κερδοφορία κατά 16% σε σχέση με το 2019. Η περυσινή αντίστοιχη περίοδος είχε επηρεαστεί θετικά κατά́ 1,4 εκατ., λόγω αντιστροφής παλαιότερων έκτακτων προβλέψεων. Χωρίς την έκτακτη θετική επίδραση στα περυσινά αποτελέσματα, η φετινή κερδοφορία ΕΒΤ της δραστηριότητας έχει υπερδιπλασιαστεί.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (όμιλος Uni Systems).

Διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+15%), αλλά και σημαντική βελτίωση στην προ φόρων κερδοφορία (+27%), η οποία οφείλεται στη βελτίωση των χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων αλλά και στην αποδοτικότερη λειτουργία της εταιρείας.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS – Courier).

Υπήρξε βελτίωση στις πωλήσεις (+11%), η οποία όμως συνοδεύτηκε από μείωση της προ φόρων κερδοφορίας (-6%). Η εν λόγω μείωση οφείλεται σε έκτακτες δαπάνες (άνω του 1 εκατ.) για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία Covid-19 κατά τη διάρκεια του Β’ τριμήνου.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink).

Μείωση στις πωλήσεις (-1%) και στην προ φόρων κερδοφορία (-58%), που οφείλεται τόσο στην επίδραση του lockdown, όσο και στην ανανέωση της συμφωνίας με τις τράπεζες, η οποία προβλέπει εκπτώσεις τζίρου για τα έτη 2018 – 2020, καθώς και μειωμένες τιμές στη νέα 5ετή διάρκειά της (2020 – 2024).

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όμιλος Quest Energy).

Διπλασιάστηκαν τα μεγέθη της εταιρείας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μετά την εξαγορά φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 13,5MW στη διάρκεια του 2019 και τις αρχές του 2020. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σήμερα σε 26,2 ΜW.

Γράψτε το σχόλιο σας

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ